Free Airport Security Guide: One ID

Learn how One ID can improve airports operational efficiency as well as improve the travellers customer experience.

Producten

Cash Management
Toegangscontrole
Beveiligingsdeuren
Brandkasten en Kluizen

Vergelijkingsgids

Toegangsbeveiliging voor Kantoorgebouwen

Download Nu

Toegangscontrole voor gebouwen

9 Tips voor toegangscontrole in kantoren

Download nu de whitepaper

Segmenten

Retail

Verlaag de kosten en verbeter de efficiëntie van uw geldbeheer

Utiliteit

Beheer de toegang en minimaliseer veiligheidsrisico's

Banken

Beperk veiligheidsrisico's voor bezoekers en medewerkers

High Risk

Bescherming van mensen, terreinen en middelen

CIT

Verbeter het rendement en de kosten van de geldcyclus

Luchthavens

Verbeter de mobiliteit van reizigers zonder toe te geven op beveiliging

Openbaar Vervoer

Geautomatiseerde oplossingen voor kaartcontrole

‘Snel, Veilig en Efficiënt Geldbeheer’

Meander Medisch Centrum

Vaktijdschrift Alle Edities
Persberichten
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
ma, 30 sep 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo
ma, 23 sep 2019 Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.
Gunnebos företrädesemission fulltecknad
vr, 20 sep 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
wo, 28 aug 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma
ma, 26 aug 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Alle Persberichten