Milieu

​Gunnebo is actief aan het werk om zijn negatieve invloed op het milieu te verminderen. Hieronder geven wij u enkele voorbeelden wat wij doen om bij te dragen aan een beter milieu.

 

Intelligenter gebruik van transport en verpakkingen

De invoering van een nieuw logistiek systeem in de fabriek in Doetinchem had het volgende resultaat:

  • een stijging van 12 % van het vrachttransport, wat er voor zorgt dat voertuigen nu hun maximale laadcapaciteit meer opzoeken
  • een daling van 75 % van het afval dankzij recycling en een beter gebruik van verpakkingsmateriaal
  • een groter percentage van de aankopen gebeurt lokaal om de uitstoot te beperken

Online-vergaderen in plaats van reizen

De introductie van nieuwe technologieën in de Gunnebo Group zorgt er voor dat werknemers vergaderingen organiseren en bijwonen vanaf hun eigen computer, waardoor ze niet meer over grote afstanden hoeven te reizen en de impact van Gunnebo op het milieu sterk wordt verminderd. Momenteel worden er gemiddeld 1834 online-vergaderingen per maand belegd bij Gunnebo.

Bovendien heeft IP-telefonie de telefoonkosten en de kosten voor het onderhoud van klassieke telefoonnetwerken verminderd.

Energiebesparende campagnes

Verschillende productie-eenheden en verkoopbedrijven hebben campagnes gevoerd om meer bewustwording te creëren over hoe het gebruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen beperkt kan worden. Dit omvat ook het toegenomen gebruik van spaarlampen in veel delen van het bedrijf.

Duurzame Energie 

De productie-eenheden in Doetinchem en Trier draaien 100 % op duurzame energie en gebruiken dus geen fossiele brandstoffen.

Lean Productie

Verschillende productie-eenheden van Gunnebo werken volgens het Lean Production principe, een filosofie waarin alle elementen binnen het productieproces die geen meerwaarde bieden voor de eindgebruiker, geïdentificeerd en geëlimineerd worden. Eenvoudig gezegd, betekent dit dat we minder hulpbronnen gebruiken bij de productie.

Clean Shipping Network

Gunnebo is lid van het Clean Shipping Network, een vereniging van bedrijven die gebruik maken van de Clean Shipping Index bij de aankoop van zeetransport. 

De index geeft een milieubeoordeling van schepen en transportbedrijven op basis van hun prestaties op verschillende gebieden. Schepen en transportbedrijven worden beoordeeld op basis van de uitstootniveau's van koolstofdioxide (CO2), stikstofoxide (NOx), zwaveloxide (SOx) en fijnstof (PM).  

De index omvat ook het gebruik van chemicaliën, hoe transportbedrijven omgaan met afval aan boord, en hoe ze de diverse afvalwaterstromen behandelen, zoals riool- en ballastwater.

Lagere uitstoot van bedrijfsauto's

Om de koolstofdioxide-uitstoot van de Group te beperken, gebruikt Gunnebo bedrijfswagens die het milieu minder belasten. De bedrijfswagens van Gunnebo stoten gemiddeld niet meer dan 140 g koolstofdioxide per kilometer uit en Gunnebo is toegewijd dit terug te dringen tot minder dan 130 g per kilometer. 

In sommige delen van de organisatie wordt deze doelstelling al gehaald. In Frankrijk heeft Gunnebo geïnvesteerd in GPS-toestellen voor zijn voertuigen, zodat de kortst mogelijke route wordt gekozen, wat resulteert in een gemiddelde uitstoot van slechts 127 g CO2 per kilometer. In Portugal ligt dit nog lager, waar het gemiddelde 110 g per kilometer bedraagt.