Verantwoordelijkheden

Als wereldwijd bedrijf heeft Gunnebo een zekere verantwoordelijkheid tegenover zijn klanten en leveranciers, zijn medewerkers, de maatschappij, het milieu en zijn aandeelhouders.

Milieu

Om onze milieubelasting te verminderen, heeft Gunnebo milieudoelstellingen voor de organisatie geformuleerd die betrekking hebben op de koolstofdioxide uitstoot, het stroomverbruik, het afvalbeheer, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de aankoop van grondstoffen en productontwerp. Lees hier meer over wat Gunnebo doet om de impact op het milieu te beperken.

Verantwoordelijke Werkgever

Gunnebo heeft bijna 6.000 werknemers in verkoopfirma's en fabrieken over de wereld. 

 Als wereldwijde werkgever hebben we verantwoordelijkheid om:

  • de rechten van onze medewerkers te respecteren
  • een veilige en geschikte werkomgeving te bieden
  • niet-discriminerende werkomstandigheden te creëren
  • de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te promoten om de tevredenheid van de medewerkers te verzekeren 

Gedragscode

De gedragscode van Gunnebo vormt het basisprincipe voor onze manier van werken. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze de gedragscode opvolgen en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Leveranciers, dealers, consultants en andere bedrijfspartners worden door Gunnebo aangemoedigd om dit ook te doen.

Leveranciers

Gunnebo werkt samen met de meest concurrerende leveranciers op het vlak van prijs, service en kwaliteit.​

 

Lees meer

Milieu